Μελέτη

Στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων ακολουθούμε τα στάδια σχεδιασμού μέχρι την υλοποίηση και τελική κατασκευή του έργου. Το πρωταρχικό στάδιο είναι η Μελέτη του χώρου.

Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και αξιοπιστία την πλήρη μελέτη για τη διακόσμηση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, κατά την οποία:

 • Μελετάμε το ακίνητο με επιτόπια επίσκεψη
 • Αποτυπώνουμε το χώρο σας με λήψη φωτογραφιών
 • Ελέγχονται τα υπάρχοντα σχέδια αν υφίστανται, διαφορετικά τα σχεδιάζουμε εξ’ αρχής
 • Καταγράφουμε τις ανάγκες του χώρου ώστε να προχωρήσουμε στο βασικό σχεδιασμό

Σχεδιασμός

Μετά το στάδιο Μελέτης του χώρου για τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ακολουθεί ο Σχεδιασμός:

 • Αναλύεται περαιτέρω ο χώρος, καθώς και ο περιβάλλοντας εξωτερικός χώρος, και κατόπιν συναντήσεων με τον ιδιοκτήτη, διαμορφώνεται ο τελικός σχεδιασμός.
 • Δημιουργούνται οι αρχιτεκτονικές κατόψεις, όψεις, τομές, προοπτικά (όπου είναι αναγκαίο), μελέτες φωτισμού και κατασκευών αν απαιτείται, ώστε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός.
 • Με την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης μπορεί να ξεκινήσει και η κατασκευή του έργου.

Επίβλεψη

Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, ξεκινάμε την Επίβλεψη – Κατασκευή του έργου για τη διαμόρφωση και διακόσμηση του σπιτιού ή του επαγγελματικού χώρου.

Η επίβλεψη αφορά την διαδικασία κατασκευής από την αρχή μέχρι το τέλος, με συνέπεια και ευθύνη, ώστε να τηρούμε πάντα τον προϋπολογισμό της κατασκευής και τους προκαθορισμένους χρόνους παράδοσης, με σωστή χρήση δομικών (όπου απαιτείται) και διακοσμητικών υλικών, με στόχο την δημιουργία απόλυτης αρμονίας στο χώρο και το περιβάλλον.

Το στάδιο της Επίβλεψης περιλαμβάνει:

 • Την υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελούμενων έργων
 • Την οργάνωση και τον συντονισμό της διαδικασίας κατασκευής
 • Τη χορήγηση πλήρων και λεπτομερών οδηγιών
 • Εργασίες μικροτροποποιήσεων της αρχικής μελέτης

Κατά τη διάρκεια της Επίβλεψης είμαστε σε διαρκή επαφή με τους συντελεστές του έργου και τον ιδιοκτήτη, ώστε να εγγυηθούμε άψογης αισθητικής αποτέλεσμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στον προϋπολογισμό και τους επιθυμητούς χρόνους παράδοσης.